Dịch vụ VPS cao cấp tốc độ cao, sử dụng Bộ xử lý Intel® Xeon® E5 V3 V4 và ổ cứng SSD Samsung Enterprise cho tốc độ xử lý vượt trội.

VPS Turbo Data 1

 • CPU Intel E5 - 2686 V4
 • Tần số cơ bản 2.3 GHz
 • Dung lượng 300GB
 • RAM 12GB
 • CPU 8 vCPU
 • Network Port 10Gbps
 • Network speed 200Mbps/3Mbps
 • Backup Hàng tuần
 • Bandwidth Không giới hạn

 • VPS Turbo Data 2

 • CPU Intel E5 - 2686 V4
 • Tần số cơ bản 2.3 GHz
 • Dung lượng 400GB
 • RAM 16GB
 • CPU 10 vCPU
 • Network Port 10Gbps
 • Network speed 200Mbps/3Mbps
 • Backup Hàng tuần
 • Bandwidth Không giới hạn

 • VPS Turbo Data 3

 • CPU Intel E5 - 2686 V4
 • Tần số cơ bản 2.3 GHz
 • Dung lượng 500GB
 • RAM 24GB
 • CPU 12 vCPU
 • Network Port 10Gbps
 • Network speed 200Mbps/3Mbps
 • Backup Hàng tuần
 • Bandwidth Không giới hạn