Chứng Chỉ SSL EV

PositiveSSL Single EV

Chứng chỉ SSL cao cấp dành cho Tổ chức Doanh nghiệp

 • Chứng chỉ EV
 • Chứng thực 1 tên miền
 • Bảo hiểm $1.000.000
 • Dynamic Site Seal
 • Hỗ trợ chứng thực miễn phí
 • Mã hóa 256 bit
 • Không giới hạn cấp lại
 • Thời gian hiệu lực 1 năm
 • Hỗ trợ mọi trình duyệt

 • PositiveSSL Multi EV

  Chứng chỉ SSL cao cấp dành cho Tổ chức Doanh nghiệp

 • Chứng chỉ EV
 • Chứng thực 3 tên miền
 • Bảo hiểm $1.750.000
 • Static Site Seal
 • Hỗ trợ chứng thực miễn phí
 • Mã hóa 256 bit
 • Không giới hạn cấp lại
 • Thời gian hiệu lực 1 năm
 • Hỗ trợ mọi trình duyệt

 • Sectigo EV

  Chứng chỉ SSL cao cấp dành cho Tổ chức Doanh nghiệp

 • Chứng chỉ EV
 • Chứng thực 1 tên miền
 • Bảo hiểm $1.750.000
 • Dynamic Site Seal
 • Hỗ trợ chứng thực miễn phí
 • Mã hóa 256 bit
 • Không giới hạn cấp lại
 • Thời gian hiệu lực 1 năm
 • Hỗ trợ mọi trình duyệt