Dịch vụ VPS cao cấp tốc độ cao, sử dụng Bộ xử lý Intel® Xeon® E5 V3 V4 và ổ cứng SSD Samsung Enterprise cho tốc độ xử lý vượt trội.

VPS Powerful 1

 • CPU Xeon® 26xx V4
 • Tần số cơ bản 2.0 GHz
 • Dung lượng 25GB SSD
 • RAM 3GB
 • CPU 2 vCPU
 • Network Port 10Gbps
 • Network speed 200Mbps
 • Network Quốc Tế 3Mbps
 • Backup Hàng tuần
 • Bandwidth Không giới hạn

 • VPS Powerful 2

 • CPU Xeon® 26xx V4
 • Tần số cơ bản 2.0 GHz
 • Dung lượng 35GB SSD
 • RAM 4GB
 • CPU 3 vCPU
 • Network Port 10Gbps
 • Network speed 200Mbps
 • Network Quốc Tế 3Mbps
 • Backup Hàng tuần
 • Bandwidth Không giới hạn

 • VPS Powerful 3

 • CPU Xeon® 26xx V4
 • Tần số cơ bản 2.0 GHz
 • Dung lượng 60GB SSD
 • RAM 6GB
 • CPU 4 vCPU
 • Network Port 10Gbps
 • Network speed 200Mbps
 • Network Quốc Tế 3Mbps
 • Backup Hàng tuần
 • Bandwidth Không giới hạn

 • VPS Powerful 4

 • CPU Xeon® 26xx V4
 • Tần số cơ bản 2.0 GHz
 • Dung lượng 100GB SSD
 • RAM 8GB
 • CPU 6 vCPU
 • Network Port 10Gbps
 • Network speed 200Mbps
 • Network Quốc Tế 3Mbps
 • Backup Hàng tuần
 • Bandwidth Không giới hạn

 • VPS Powerful 5

 • CPU Xeon® 26xx V4
 • Tần số cơ bản 2.0 GHz
 • Dung lượng 120GB SSD
 • RAM 10GB
 • CPU 8 vCPU
 • Network Port 10Gbps
 • Network speed 200Mbps
 • Network Quốc Tế 3Mbps
 • Backup Hàng tuần
 • Bandwidth Không giới hạn

 • VPS Powerful 6

 • CPU Xeon® 26xx V4
 • Tần số cơ bản 2.0 GHz
 • Dung lượng 140GB SSD
 • RAM 16GB
 • CPU 10 vCPU
 • Network Port 10Gbps
 • Network speed 200Mbps
 • Network Quốc Tế 3Mbps
 • Backup Hàng tuần
 • Bandwidth Không giới hạn