Sử dụng ổ cứng NVMe U2, CPU Intel Xeon Gold xung cao từ 2.0 GHz - 3.2 GHz, không giới hạn băng thông, backup định kỳ, an toàn dữ liệu

VPS Premium 1

 • CPU Intel Gold Xeon 61xx
 • CPU Speed 2.0 GHz
 • Turbo 3.7 GHz
 • Dung lượng 35GB SSD NVMe
 • RAM 4GB
 • CPU 2 vCPU
 • Network Port 10Gbps
 • Network speed 300Mbps/3Mbps
 • Backup Hàng tuần
 • Bandwidth Không giới hạn

 • VPS Premium 2

 • CPU Intel Gold Xeon 61xx
 • CPU Speed 2.0 GHz
 • Turbo 3.7 GHz
 • Dung lượng 45GB SSD NVMe
 • RAM 6GB
 • CPU 4 vCPU
 • Network Port 10Gbps
 • Network speed 300Mbps/3Mbps
 • Backup Hàng tuần
 • Bandwidth Không giới hạn

 • VPS Premium 3

 • CPU Intel Gold Xeon 61xx
 • CPU Speed 2.0 GHz
 • Turbo 3.7 GHz
 • Dung lượng 60GB SSD NVMe
 • RAM 8GB
 • CPU 6 vCPU
 • Network Port 10Gbps
 • Network speed 300Mbps/3Mbps
 • Backup Hàng tuần
 • Bandwidth Không giới hạn

 • VPS Premium 4

 • CPU Intel Gold Xeon 61xx
 • CPU Speed 2.0 GHz
 • Turbo 3.7 GHz
 • Dung lượng 80GB SSD NVMe
 • RAM 10GB
 • CPU 6 vCPU
 • Network Port 10Gbps
 • Network speed 300Mbps/3Mbps
 • Backup Hàng tuần
 • Bandwidth Không giới hạn

 • VPS Premium 5

 • CPU Intel Gold Xeon 61xx
 • CPU Speed 2.0 GHz
 • Turbo 3.7 GHz
 • Dung lượng 100GB SSD NVMe
 • RAM 12GB
 • CPU 8 vCPU
 • Network Port 10Gbps
 • Network speed 300Mbps/3Mbps
 • Backup Hàng tuần
 • Bandwidth Không giới hạn

 • VPS Premium 6

 • CPU Intel Gold Xeon 61xx
 • CPU Speed 2.0 GHz
 • Turbo 3.7 GHz
 • Dung lượng 120GB SSD NVMe
 • RAM 16GB
 • CPU 10 vCPU
 • Network Port 10Gbps
 • Network speed 300Mbps/3Mbps
 • Backup Hàng tuần
 • Bandwidth Không giới hạn