Server Colocation

MEGA COLO 1

 • Không gian 1U
 • Băng thông Unlimited
 • Port mạng 1GB
 • IPv4 01 ip
 • Speed 100Mbps/3Mbps
 • Công suất 500W
 • Điều hòa, UPS

 • MEGA COLO 2

 • Không gian 1U
 • Băng thông Unlimited
 • Port mạng 1GB
 • IPv4 01 ip
 • Speed 200Mbps/3Mbps
 • Công suất 500W
 • Điều hòa, UPS

 • MEGA COLO 3

 • Không gian 2U
 • Băng thông Unlimited
 • Port mạng 1GB
 • IPv4 01 ip
 • Speed 200Mbps/3Mbps
 • Công suất 500W
 • Điều hòa, UPS