Email đến từ Microsoft với nhiều tiện ích hơn bao giờ hết. Cho phép lưu dữ tập tin lên đám mây giúp cho việc truy cập, chia sẻ mọi lúc, mọi nơi tiện lợi

Office 365 F3

 • Bộ Office Online
 • 2 GB lưu trữ đám mây
 • 2 GB dung lượng hộp thư

 • Microsoft 365 Business Basic

 • Bộ Office Online
 • 1 TB lưu trữ đám mây
 • 50 GB dung lượng hộp thư
 • Microsoft Team

 • Microsoft 365 Apps for Business

 • Bộ Office cho PC/Mac
 • 1 TB lưu trữ đám mây

 • Microsoft 365 Business Standard

 • Bộ Office cho PC/Mac
 • 1 TB lưu trữ đám mây
 • 50 GB dung lượng hộp thư
 • Microsoft Team