Mega Data Hosting

Mega Data Hosting 1

 • 25GB dung lượng SSD
 • 5 Addon Domain
 • 2 CPU Core
 • 4 GB RAM
 • Không giới hạn Inodes
 • Không giới hạn Sub-domains
 • Không giới hạn MySQL
 • 100MB/s Disk I/O
 • WordPress Toolkit
 • Chứng chỉ SSL miễn phí

 • Mega Data Hosting 2

 • 50GB dung lượng SSD
 • 10 Addon Domain
 • 3 CPU Core
 • 6 GB RAM
 • Không giới hạn Inodes
 • Không giới hạn Sub-domains
 • Không giới hạn MySQL
 • 100MB/s Disk I/O
 • WordPress Toolkit
 • Chứng chỉ SSL miễn phí

 • Mega Data Hosting 3

 • 75GB dung lượng SSD
 • 15 Addon Domain
 • 4 CPU Core
 • 8 GB RAM
 • Không giới hạn Inodes
 • Không giới hạn Sub-domains
 • Không giới hạn MySQL
 • 100MB/s Disk I/O
 • WordPress Toolkit
 • Chứng chỉ SSL miễn phí

 • Mega Data Hosting 4

 • 100GB dung lượng SSD
 • 20 Addon Domain
 • 5 CPU Core
 • 10 GB RAM
 • Không giới hạn Inodes
 • Không giới hạn Sub-domains
 • Không giới hạn MySQL
 • 100MB/s Disk I/O
 • WordPress Toolkit
 • Chứng chỉ SSL miễn phí

 • Mega Data Hosting 5

 • 125GB dung lượng SSD
 • 25 Addon Domain
 • 6 CPU Core
 • 12 GB RAM
 • Không giới hạn Inodes
 • Không giới hạn Sub-domains
 • Không giới hạn MySQL
 • 100MB/s Disk I/O
 • WordPress Toolkit
 • Chứng chỉ SSL miễn phí

 • Mega Data Hosting 6

 • 150GB dung lượng SSD
 • 30 Addon Domain
 • 8 CPU Core
 • 16 GB RAM
 • Không giới hạn Inodes
 • Không giới hạn Sub-domains
 • Không giới hạn MySQL
 • 100MB/s Disk I/O
 • WordPress Toolkit
 • Chứng chỉ SSL miễn phí