Hệ điều hành AlmaLinux 8.5 chính thức phát hành

AlmaLinux, bản phân phối Linux được thiết kế đặc biệt để thay thế CentOS, vừa chính thức phát hành phiên bản 8.5. AlmaLinux OS là một mã nguồn mở cho doanh nghiệp do cộng đồng quản lý AlmaLinux và vĩnh viễn miễn phí. Nó tập trung vào sự ổn định lâu dài và cung cấp một ... Xem thêm »

7th Aug 2023